Stichting Comité 30 Juni / 1 Juli Harderwijk

"Vanuit een gedeelde geschiedenis positief kijken naar een inclusieve en gezamenlijke toekomst."

Stichting Comité 30 juni – 1 juli Harderwijk streeft ernaar bij te dragen aan een klimaat waarin de inwoners wederzijds begrip en respect hebben voor elkaar. Een stad waar de diversiteit omarmt wordt en waar inclusiviteit het doel is. Mede door een herdenkingsmoment te realiseren in de vorm van de Keti Koti viering groeit de bewustwording van de  aanwezigheid van de groep mensen met een Surinaamse, trans-Atlantische achtergrond in Harderwijk. Tevens vergroot hiermee de bewustwording voor de banden die Harderwijk heeft met het slavernijverleden.

Door aandacht te besteden aan dit gezamenlijke verleden wil het Comité de bewustwording vergroten over wat het effect van het verleden is op onze hedendaagse samenleving. Het is daarom belangrijk om te kijken naar onze overeenkomsten. Als wij weten wat ons verbindt dan kunnen wij vol vertrouwen de toekomst in.

MISSIE

De missie van Stichting Comité 30 juni – 1 juli Harderwijk is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en bewustwording omtrent het Nederlandse trans-Atlantische slavernij- en koloniale verleden in de stad Harderwijk. Daarin staan verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid en kennisverrijking centraal. De herdenking en viering van Keti Koti, verdiept met educatie, kunst, cultuur en dialoog willen wij als fundament voor een gezamenlijke toekomst op basis van gelijkwaardigheid.

VISIE

Stichting Comité 30 juni – 1 juli Harderwijk werkt aan de missie door het samenbrengen van denkers, wetenschappers en cultuurmakers en geïnteresseerde burgers in Harderwijk en haar omgeving van alle leeftijdsgroepen. Activiteiten rond educatie en herdenking vormen belangrijke pijlers voor het concrete aanbod naar de samenleving. Door dialoog, herdenking en viering van de afschaffing van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij en bewustwording van haar erfenis streven we bij te dragen aan een stad waarin inwoners wederzijds begrip en respect voor elkaar hebben en diversiteit omarmen.

diversity equality children

Inclusief samenleven in Regenbooggemeente Harderwijk

Stichting Comité 30 juni – 1 juli Harderwijk is in oktober 2022 opgericht als elfde lokale comité in Nederland aangesloten bij de culturele instelling Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis - NiNsee.

Harderwijk is een mooie dynamische stad met een rijk verleden. Zij heeft een grote aantrekkingskracht op de wijde omgeving van omringende gemeenten op het gebied van onderwijs, winkelen en evenementen. Bestuurders en bedrijven in Harderwijk hebben groeiende aandacht voor de diversiteit in de stad en ontwikkelen mede hierdoor inclusief beleid.

Harderwijkers met een migratieachtergrond- 19.4%
Harderwijkers met Surinaams-/Antilliaanse roots - 4%

bron: allecijfers.nl

Scroll naar boven