Donatie of Gift

Wij zijn afhankelijk van iedereen die onze doelstellingen een warm hart toedraagt. Wil jij ons steunen met een eigen bijdrage? Dat kan je overmaken op ons IBAN rekeningnummer NL41RABO0318725797 of met het donatieformulier hieronder. 

We zijn dankbaar voor alle steun en zetten ons in om donaties en giften op een effectieve en verantwoorde manier uit te geven. Als stichting en onderdeel van NiNsee zijn wij een organisatie zonder winstoogmerk.

Amount